VISI DAN MISI

Visi

Memastikan rakyat Malaysia mendapat penjagaan kesihatan mata yang selamat dan professional.

Misi

Mempromosi, mengawalselia dan melindungi kesihatan penglihatan rakyat Malaysia dengan memastikan penjagaan yang berkualiti diberi oleh pengamal optometri melalui penguatkuasaan undang-undang dan peraturan.