PENERBITAN

1. AKTA/PERATURAN/TATA AMALAN

NO.

TAJUK

TINDAKAN

i.
Akta Optik 1991
MUAT TURUN
ii.
Peraturan – Peraturan Optik 1994
MUAT TURUN
iii.
Tata Amalan untuk Optometris & Juruoptik                                       
MUAT TURUN

2. GARIS PANDUAN MOC

     2.1 Pengiktirafan

NO.

TAJUK

TINDAKAN

i.
Guidelines on Approval of Accreditation of Optometry and Opticianry
MUAT TURUN
ii.
Programme Standard for Accreditation of the Optometry     (Accelerated) programme.
MUAT TURUN
iii.
Guideline for Bridging Programme                                       
MUAT TURUN

     2.2 APEL (C)

NO.

TAJUK

TINDAKAN

i.
Garis Panduan Permohonan APEL (C) Majlis Optik Malaysia    
MUAT TURUN

     2.3 Pendaftaran & APC

NO.

TAJUK

TINDAKAN

i.
Garis panduan Bagi Permohonan Pendaftaran Juruoptik Dan Optometris Di Bawah Seksyen 18 Dan 19 Akta Optik 1991
MUAT TURUN
ii.
Garis panduan bagi Permohonan Perakuan Pengamalan Tahunan (APC)
MUAT TURUN

     2.4 Penilaian Kelayakan Profesional (PQA)

NO.

TAJUK

TINDAKAN

i.
Buku Panduan Penilaian Kelayakan Professional (PQA) Optometris
MUAT TURUN
ii.
Buku Panduan Latihan Sangkutan Klinikal
MUAT TURUN
iii.
Buku Panduan Penilaian Kelayakan Professional (PQA) Juruoptik
MUAT TURUN

     2.5 Etika & Aduan

NO.

TAJUK

TINDAKAN

i.
Garis Panduan Untuk Membuat Aduan Kepada Majlis Optik Malaysia
MUAT TURUN
ii.
Garis Panduan Penjualan Alat Optik dan Kanta Lekap Secara Dalam Talian
MUAT TURUN
iii
Garis Panduan Perkhidmatan Optometri Mudah Alih
MUAT TURUN
iv.
Garis Panduan Perkhidmatan Komuniti Optometri (Anjuran Badan Bukan Kerajan (NGO) dan Pengamal Optometri Swasta)
MUAT TURUN

     2.6 Continuing Professional Development (CPD)

NO.

TAJUK

TINDAKAN

i.
Buku Panduan CPD                                         
MUAT TURUN
ii.
Garis Panduan Permohonan Penganjuran Program CPD dalam Sistem myCPD2                                          
MUAT TURUN
 

 

a. Lampiran A                                  
MUAT TURUN
 
b. Lampiran B                                         
MUAT TURUN
iii.
Guideline for Optometry Practitioners: How to Register and Make Claim In myCPD2 System                                    
MUAT TURUN
iv.
CPD Credit Point System for Optometrist / Optician                                      
MUAT TURUN

3. LAPORAN TAHUNAN

NO.

TAJUK

TINDAKAN

i.
Laporan Tahunan MOC 2018                                              
MUAT TURUN
ii.
Laporan Tahunan MOC 2019                                              
MUAT TURUN
iii.
Laporan Tahunan MOC 2020                                              
MUAT TURUN

4. E-BULETIN

NO.

TAJUK

TINDAKAN

i.
E-Buletin MOC Edisi 1/ 2020                                              
MUAT TURUN

5. RISALAH KANTA LEKAP

NO.

TAJUK

TINDAKAN

i.
Kanta Lekap                                          
MUAT TURUN