SOALAN LAZIM

Soalan Lazim

 1. Adakah Pembayaran Perakuan Pengamalan Tahunan Juruoptik/Optometris boleh dibuat secara tunai atau menggunakan cek persendirian
  ➤ Pembayaran secara tunai atau menggunakan cek persendirian tidak diterima. Bayaran hanya boleh dikemukakan dalam bentuk wang pos/kiriman wang/bank draft sahaja.
 1. Saya baru menamatkan pengajian dalam bidang optometri daripada IPTA/IPTS yang diiktiraf. Bagaimanakah saya ingin mendapatkan borang permohonan pendaftaran penuh Juruoptik/Optometris?
  ➤ Tuan/puan boleh muat turun borang di sini. Lengkapkan dan hantar borang tersebut berserta bayaran ke Majlis Optik Malaysia.
 1. Sijil Pendaftaran Penuh Juruoptik/Optometris saya telah hilang di dalam simpanan. Bolehkah saya mendapatkan salinan sijil semula dan berapakah bayaran yang dikenakan?
  ➤ Tuan/puan perlu membuat laporan polis berkenaan kehilangan sijil tersebut. Laporan polis berserta surat makluman kehilangan sijil tersebut perlu dikemukakan ke Pejabat Majlis Optik Malaysia sebagai bukti bagi membolehkan salinan sijil tuan/puan dikeluarkan. Buat masa ini, tiada sebarang bayaran dikenakan bagi mendapatkan salinan sijil tersebut.
 1. Saya ingin bersara/menamatkan perkhidmatan sebagai pengamal optometri.Apakah prosedur yang perlu saya lakukan untuk menamatkan perkhidmatan saya ini?
  ➤ Untuk makluman tuan/puan Sijil Pendaftaran Penuh Juruoptik/Optometris adalah hakmilik Majlis Optik Malaysia. Oleh yang demikian, tuan/puan dikehendaki memulangkan semula Sijil ’ASAL’ Pendaftaran Penuh Juruoptik/Optometris kepada Majlis Optik Malaysia dalam tempoh 14 hari bagi membolehkan pemotongan nama tuan/puan dilakukan di dalam Buku Daftar Juruoptik/Optometris. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta jika tidak memulangkan semula sijil ’ASAL’ Pendaftaran Penuh Juruoptik/Optometris kepada Majlis Optik Malaysia.
 1. Sepanjang tempoh saya melanjutkan pelajaran atau tidak melakukan pengamalan optometri (berhenti sementara). Adakah saya perlu mengemukakan bayaran pembaharuan Perakuan Pengamalan Tahunan seperti biasa dalam tempoh tersebut?
  ➤ Sekiranya tuan/puan tidak melakukan pengamalan optometri, tuan/puan perlu memaklumkan kepada Majlis Optik Malaysia berkenaan hal tersebut dengan mengemukakan dokumen sokongan (sekiranya ada). Sepanjang tempoh tersebut tuan/puan adalah dikecualikan daripada membuat bayaran pembaharuan. Walau bagaimanapun, tuan/puan dikehendaki mengemukakan pembayaran semula apabila tuan/puan telah menamatkan pengajian serta bergiat aktif di dalam bidang optometri.