PENDAFTARAN

Pendaftaran

Pendaftaran Penuh Juruoptik

Mana-mana individu berusia 18 tahun dan ke atas serta memegang kelulusan dari institusi yang diiktiraf dalam Jadual pertama adalah layak dan boleh didaftarkan sebagai juruoptik berdaftar sebagaimana tertakluk di bawah seksyen 18 Akta Optik 1991.

Pendaftaran Penuh Optometris

Mana-mana individu berusia 18 tahun dan ke atas serta memegang kelulusan dari institusi yang diiktiraf dari Jadual Kedua adalah layak dan boleh didaftarkan sebagai optometris berdaftar sebagaimana tertakluk di bawah seksyen 18 Akta Optik 1991.

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran penuh juruoptik atau optometris adalah seperti berikut:

Bil

                       Dokumen Yang Diperlukan                    

                                   Catatan                                     

1.

Borang Permohonan :                                                                                                              

  1. Borang 5 : Permohonan untuk pendaftaran juruoptik di bawah Seksyen 18(1)                  
  2. Borang 6 : Permohonan untuk pendaftaran juruoptik di bawah Seksyen 18(2)                  
  3. Borang 7 : Permohonan untuk pendaftaran optometris di bawah Seksyen 19(1)              

Bahagian Perakuan Pengenalan mesti ditandatangani oleh :                                                        

  1. Juruoptik Berdaftar ** atau                                 
  2. Optometris Berdaftar ** atau                             
  3. Peguambela / Peguamcara *** atau                
  4. Pegawai Pengurusan dan Profesional dalam Perkhidmatan Awam ***                       

2.

Salinan Kad Pengenalan

Semua salinan mestilah diakui sah dari salinan asal dan ditandatangani oleh :

3.

Salinan Sijil Kelahiran / Surat Beranak                         

  1. Peguambela / Peguamcara ***; atau               
  2. Pegawai Pengurusan dan Profesional dalam Perkhidmatan Awam ***

4.

Salinan Sijil Kerakyatan/Paspot (sekiranya berkenaan)                                                                        

5.

Salinan Ijazah / Diploma / Sijil / Transkrip *              

6.

Surat Akuan daripada Pesuruhjaya Sumpah Sekiranya nama yang dicetak di atas Ijazah / Diploma / Sijil berbeza seperti di dalam Kad Pengenalan

7.

Salinan dokumen / surat sokongan lain (sekiranya berkenaan)                                                                        

8.

Satu (1) keping Gambar Berukuran Passport           

9.

Draf Bank bernilai RM 100 atas nama  MAJLIS OPTIK MALAYSIA – sila kemukakan kepada Majlis Optik Malaysia selepas permohonan diluluskan oleh Jawatankuasa Penilaian MOC.                                                                                                                                  

10.

Kemukakan dokumen yang lengkap sama ada secara serahan tangan, pos laju / pos daftar / ekspres atau perkhidmatan kurier ke alamat berikut :                                             

Pendaftar                                                                                                                                Majlis Optik Malaysia                                                                                                    Kementerian Kesihatan Malaysia                                                                                    Aras 2, Blok E1, Kompleks E,                                                                                            Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan                                                                    62590 Putrajaya                                         

Nota

 1.   * Ijazah/Diploma/Sijil ASAL hendaklah dibawa bersama semasa pengesahan salinan dibuat untuk tujuan semakan.

2. **Optometris/Juruoptik berdaftaperlu menurunkan cop rasmi dengan butiran nama, nombor pendaftaran penuh dan nama syarikat /premis

3. *** Cop rasmi nama pegawai, jawatan dajabatan, nombor kad pengenalan dan nombor telefon perlu dicatat