PENDAFTARAN

Pendaftaran

Pendahuluan

Pendaftaran juruoptik atau optometris di Malaysia adalah terbuka kepada mana-mana individu berumur 18 tahun dan ke atas dan memegang kelayakan yang disenaraikan dalam Jadual Pertama atau Jadual Kedua Akta Optik 1991.

Panduan

Majlis Optik Malaysia telah menyediakan garis panduan untuk rujukan pemohon :

      • Garis Panduan Bagi Permohonan Pendaftaran Juruoptik / Optometris

Statistik

     • Jadual bilangan optometris dan juruoptik berdaftar sehingga 31 Disember 2021.

     • Graf yang menunjukkan jumlah pendaftaran mengikut tahun.

                                                           (sumber: Mesyuarat Sekretariat Bil.1/2022 )

Sebarang pertanyaan berkenaan Pendaftaran, boleh hubungi:

Unit Pendaftaran 
Sektor Pendaftaran
Majlis Optik Malaysia
0388831394
reg.moc01@gmail.com