PENDAFTARAN

Pendaftaran

Pendaftaran Penuh Juruoptik

Mana-mana individu berusia 18 tahun dan ke atas serta memegang kelulusan dari institusi yang diiktiraf dalam Jadual pertama adalah lyak dan boleh didaftarkan sebagai juruoptik berdaftar sebagaimana tertakluk di bawah seksyen 18 Akta Optik 1991.

Pendaftaran Penuh Optometris

Mana-mana individu berusia 18 tahun dan ke atas serta memegang kelulusan dari institusi yang diiktiraf dari Jadual Kedua adalah layak dan boleh didaftarkan sebagai optometris berdaftar sebagaimana tertakluk di bawah seksyen 18 Akta Optik 1991.

Sijil  Pengamalan Tahunan (APC)

Seorang pengamal optometri yang berdaftar dengan MOC boleh mengemukakan permohonannya untuk mendapatkan sijil amalan tahunan menggunakan Borang 8 bagi juruoptik dan borang 9 bagi optometris yang ditetapkan dalam Peraturan Optik 1991, membayar yuran yang diperlukan dan kemudiannya akan dikeluarkan dengan Sijil Pengamalan Tahunan (APC). Pengamal di sektor kerajaan adalah dikecualikan daripada pembayaran.

APC perlu diperbaharui setiap tahun, dan permohonan untuk APC untuk tahun berikutnya mesti sampai ke MOC sebelum 1 Disember tahun semasa. Yuran yang dikenakan adalah sebanyak RM 50.00 . Permohonan lewat akan dikenakan denda tambahan sebanyak RM25.00 bagi setiap permohonan.

Untuk pembayaran manual

 

Kiriman Wang, Wang Pos atau Bank Draf dibuat kepada “Pendaftar Majlis Optik Malaysia”. Semua pengamal hendaklah membuat bayaran untuk memperbaharui APC secara individu/berasingan. Pengamal tidak dibenarkan berkongsi Kiriman Wang/ Wang Pos/ Bank Draf dengan pengamal yang lain. Tunai dan cek peribadi tidak diterima.

Untuk bayaran dalam talian:

Melalui myBayar yang disediakan oleh Portal myGovernment. Butiran http:www.mybayar.gov.my

Pengamal optometri dikehendaki memiliki APC di setiap premis amalan dan dikehendaki untuk mempamerkan  APC di setiap premis.

Kod Dan Kadar Bayaran Kutipan Majlis Optik Malaysia Professional Qualifying Assessment (PQA)

PQA (Professional Qualifying Assessment) telah mula diperkenalkan bermula Januari 2018 oleh Majlis Optik Malaysia. PQA bertujuan bagi menilai mana-mana permohonan pendaftaran sebagai optometris dengan mewajibkan pemohon menjalankan latihan klinikal sangkutan di mana-mana institusi pengajian yang menjalankan program optometri yang diiktiraf oleh MOC dan seterusnya menduduki PQA bagi dua kumpulan pemohon di bawah :

 

Warganegara Malaysia yang mempunyai kelayakan dalam bidang optometri (minima program 3 tahun) tetapi kelayakan itu tidak tersenarai dalam Jadual Kedua Akta Optik 1991 (List of registrable Qualification for Optometrists).

Warganegara Malaysia yang mempunyai kelayakan yang tersenarai dalam Jadual Kedua Akta Optik 1991 (List of Registrable Qualification for Optometrists) tetapi tempoh pengajian optometri yang dijalaninya hanya tiga (3) tahun.

Pemohon yang berjaya menamatkan latihan klinikal sangkutan dan lulus PQA akan didaftarkan dibawah Seksyen 19(2) Akta Optik 1991.

Pemohon boleh memuat turun Borang Permohonan, Buku Panduan, Borang Permohonan berkaitan Latihan Klinikal Sangkutan serta PQA di http://moc.moh.gov.my/borang-borang/

 

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran penuh juruoptik atau optometris adalah seperti berikut:

Bil

                       Dokumen Yang Diperlukan                    

                                   Catatan                                     

1.

Borang Permohonan :                                                                                                              

  1. Borang 5 : Permohonan untuk pendaftaran juruoptik di bawah Seksyen 18(1)                  
  2. Borang 6 : Permohonan untuk pendaftaran juruoptik di bawah Seksyen 18(2)                  
  3. Borang 7 : Permohonan untuk pendaftaran optometris di bawah Seksyen 19(1)              

Bahagian Perakuan Pengenalan mesti ditandatangani oleh :                                                        

  1. Juruoptik Berdaftar ** atau                                 
  2. Optometris Berdaftar ** atau                             
  3. Peguambela / Peguamcara *** atau                
  4. Pegawai Pengurusan dan Profesional dalam Perkhidmatan Awam ***                       

2.

Salinan Kad Pengenalan

Semua salinan mestilah diakui sah dari salinan asal dan ditandatangani oleh :

3.

Salinan Sijil Kelahiran / Surat Beranak                         

  1. Peguambela / Peguamcara ***; atau               
  2. Pegawai Pengurusan dan Profesional dalam Perkhidmatan Awam ***

4.

Salinan Sijil Kerakyatan/Paspot (sekiranya berkenaan)                                                                        

5.

Salinan Ijazah / Diploma / Sijil / Transkrip *              

6.

Surat Akuan daripada Pesuruhjaya Sumpah Sekiranya nama yang dicetak di atas Ijazah / Diploma / Sijil berbeza seperti di dalam Kad Pengenalan

7.

Salinan dokumen / surat sokongan lain (sekiranya berkenaan)                                                                        

8.

Satu (1) keping Gambar Berukuran Passport           

9.

Draf Bank bernilai RM 100 atas nama  MAJLIS OPTIK MALAYSIA – sila kemukakan kepada Majlis Optik Malaysia selepas permohonan diluluskan oleh Jawatankuasa Penilaian MOC.                                                                                                                                  

10.

Kemukakan dokumen yang lengkap sama ada secara serahan tangan, pos laju / pos daftar / ekspres atau perkhidmatan kurier ke alamat berikut :                                             

Pendaftar                                                                                                                                Majlis Optik Malaysia                                                                                                    Kementerian Kesihatan Malaysia                                                                                    Aras 2, Blok E1, Kompleks E,                                                                                            Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan                                                                    62590 Putrajaya                                         

Nota

 1.   * Ijazah/Diploma/Sijil ASAL hendaklah dibawa bersama semasa pengesahan salinan dibuat untuk tujuan semakan.

2. **Optometris/Juruoptik berdaftaperlu menurunkan cop rasmi dengan butiran nama, nombor pendaftaran penuh dan nama syarikat /premis

3. *** Cop rasmi nama pegawai, jawatan dajabatan, nombor kad pengenalan dan nombor telefon perlu dicatat