OBJEKTIF

Objektif

  1. Memastikan pengamal Optometri di Malaysia adalah berdaftar dengan MOC.
  2. Memastikan standard amalan Optometri diamalkan oleh pengamal Optometri di Malaysia.
  3. Memastikan orang awam dilindungi dari akibat/bahaya yang boleh disebabkan oleh preskripsi dan pemakaian cermin mata dan kanta sentuh yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak berkelayakan melalui penguatkuasaan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Optik.