OBJEKTIF

Objektif

  1. Memastikan semua pengamal Optometri di Malaysia adalah berdaftar dengan MOC.
  2. Memastikan standard amalan Optometri diamalkan oleh semua pengamal Optometri di Malaysia.
  3. Memastikan orang awam dilindungi dari akibat/bahaya yang boleh disebabkan oleh preskripsi dan pemakaian cermin mata dan kanta sentuh yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak berkelayakan melalui penguatkuasaan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Optik.