COUNCILLORS

Members of Malaysian Optical Council

1 - Datuk Dr. Noor Hisham

CHAIRMAN
Y. BHG. DATUK DR. NOOR HISHAM BIN ABDULLAH
     ➽ Ketua Pengarah Kesihatan [Seksyen 4(1)(a)]
     ➽ Pendaftar Majlis Optik Malaysia [Seksyen 16(2)]
     ➽ Ahli Statutori di bawah Akta Optik 1991 mulai 1 Mac 2013

2 - Datuk Dr. Hj Rohaizat

DEPUTY CHAIRMAN
DATUK DR. HJ. ROHAIZAT BIN HJ. YON
     ➽Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) [Seksyen 4(1)(b)]
     ➽Ahli Statutori di bawah Akta Optik 1991 mulai 25 Mac 2019 

MEMBERS

3 - Dr. Fariza

DR. NOR FARIZA BINTI NGAH
     ➽ Pakar Oftalmologi Sektor Awam yang dilantik oleh Menteri
          [Seksyen 4(1)(c)]
     ➽ Mulai 1 Oktober 2018 hingga 30 September 2021
         (Ditandatangani oleh Menteri Pada 29 Ogos 2018)
     ➽Pengerusi Jawtankuasa Penilaian

4 - Prof. Dr. Mutalib

PROF. DR. ABDUL MUTALIB BIN OTHMAN
     ➽ Pakar Oftalmologi Sektor Awam yang dilantik oleh Menteri
          [Seksyen 4(1)(c)]
     ➽ Mulai 1 Oktober 2019 hingga 30 September 2022
         (Ditandatangani oleh Menteri Pada 9 Mei 2019)
     ➽ Pengerusi Jawatankuasa Teknikal
     ➽Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Penilaian

5 - Prof. Bariah

PROF. DR. BARIAH MOHD ALI
     ➽ Wakil Optometris Berdaftar [Seksyen 4(1)(d)]
     ➽ Mulai 9 Februari 2020 hingga 8 Februari 2023
         (Diwartakan pada 4 Februari 2020)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian

6 - Asst. Prof. Dr. Firdaus

ASST. PROF. DR. FIRDAUS BIN YUSOF@ALIAS
     ➽ Wakil Optometris Berdaftar [Seksyen 4(1)(d)]
     ➽ Mulai 9 Februari 2020 hingga 8 Februari 2023
          (Ditandatangan oleh Menteri pada 18 Oktober 2019)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian
     ➽Ahli Jawatankuasa Teknikal Pengiktirafan (JTC)

7 - En. Ng Choon Lim

EN. NG CHOON LIM
     ➽ Wakil Juruoptik Berdaftar [seksyen 4(1)(e)]
     ➽ Mulai 9 Februari 2020 hingga 8 Februari 2023
         (Diwartakan pada 4 Februari 2020)
     ➽Ahli Jawatankuasa Teknikal Pengiktirafan (JTC)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian

8 - En. Tai Lee Pin

EN. TAI LEE PIN
     ➽ Wakil Juruoptik Berdaftar [Seksyen 4(1)(e)]
     ➽ Mulai 9 Februari 2017 hingga 8 Februari 2020
          (Diwartakan pada 5 April 2017)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian
     ➽Ahli Jawatankuasa Aduan

9- Puan Norsham

ASST. PROF. DR. NORSHAM BINTI AHMAD
     ➽ Wakil dari Institusi Pengajian Tinggi dipilih oleh Menteri [Seksyen 4(1)(f)]
     ➽ Mulai 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2022
          (Ditandatangan oleh Menteri pada 18 Oktober 2019)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian
     ➽Ahli Jawatankuasa Teknikal Pengiktirafan (JTC)