CPD

Continuing Professional Development (CPD)

Pendahuluan

Continuing Professional Developement (CPD) merupakan satu program yang menyumbangkan kepada pertambahan ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang boleh meningkatkan profesionalisme pegawai di dalam bidang masing-masing. Pendekatan ini amat penting kerana bidang perubatan sentiasa berkembang dengan hasil penyelidikan dan penemuan terkini yang memerlukan para profesional kesihatan sentiasa mempertingkatkan ilmu selari dengan kemajuan yang dicapai supaya dapat memberikan rawatan perubatan yang terbaik dan terkini kepada masyarakat.

KKM telah membangunkan sistem pemantauan CPD secara online yang dikenali sebagi Sistem myCPD. Sistem ini membolehkan pengamal optometri dan anggota kesihatan yang lain merekodkan aktiviti CPD mereka dalam buku log secara dalam talian.

Sistem myCPD telah digunakan oleh KKM sejak tahun 2007 dan telah ditambahbaik kepada myCPD2 sejak tahun 2017. Kini, sistem ini turut boleh diperluas kepada pengamal optometri swasta.

Mata kredit CPD untuk Permohonan Perakuan Pengamalan Tahunan (APC)

Walaupun penggunaan mata kredit CPD untuk permohonan Perakuan Pengamalan Tahunan (APC) pengamal optometri masih belum dikuatkuasakan buat masa ini, Majlis Optik Malaysia tetap menggalakkan semua pengamal optometri berdaftar untuk berdaftar sebagai pengguna dalam Sistem myCPD2 untuk merekod semua aktiviti CPD dalam logbook myCPD, bagi memastikan pengamal optometri di Malaysia sentiasa kompeten dan cemerlang dalam memberikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan selamat kepada rakyat.

CPD Credit Point System for Optometrist/Optician

Tuntutan mata CPD untuk pengamal optometri adalah berdasarkan templat mata kredit CPD untuk optometrist dan juruoptik yang telah disediakan oleh Majlis Optik Malaysia. Boleh dapatkan Template Mata Kredit CPD di CPD Credit Point System for Optometrist/Optician

Panduan dan Tatacara

Majlis Optik Malaysia telah menyediakan beberapa garis panduan dan tatacara untuk rujukan pengamal optometri sebagai user dan juga untuk penganjur program sebagai provider program/event.

A. Garis Panduan Am
     i. Buku Panduan Continuing Professional Developement (CPD) KKM Tahun 2018

B. Garis Panduan Khusus
     i. Garis Panduan Permohonan Penganjuran Program CPD dalam  Sistem myCPD2

     ii. Guideline for Optometry Practitioners: How To Register And Make Claim In myCPD2 System

Sebarang Pertanyaan Berkenaan CPD, Boleh Hubungi:

 

Sektor Kompetensi

Majlis Optik Malaysia

0388831393

mycpd.moc@moh.gov.my