APC

Perakuan Pengamalan Tahunan (APC)

Seorang pengamal optometri yang berdaftar dengan MOC boleh mengemukakan permohonannya untuk mendapatkan sijil amalan tahunan menggunakan Borang 8 bagi juruoptik dan borang 9 bagi optometris yang ditetapkan dalam Peraturan Optik 1991, membayar yuran yang diperlukan dan kemudiannya akan dikeluarkan dengan Sijil Amalan Tahunan (APC). Pengamal di sektor kerajaan dikecualikan daripada pembayaran.

APC perlu diperbaharui setiap tahun, dan permohonan untuk APC untuk tahun berikutnya mesti sampai ke MOC sebelum 1 Disember tahun semasa. Yuran yang dikenakan adalah sebanyak RM 50.00 . Permohonan lewat dikenakan denda tambahan sebanyak RM25.00 setiap permohonan.

Untuk pembayaran manual: Kiriman Wang, atau Bank Draf dibuat kepada “Pendaftar Majlis Optik Malaysia”. Semua pengamal hendaklah membuat bayaran untuk memperbaharui APC secara individu/berasingan. Pengamal tidak dibenarkan berkongsi Kiriman Wang/ Bank Draf dengan pengamal yang lain. Tunai dan cek peribadi tidak diterima.

Untuk bayaran dalam talian: Melalui myBayar yang disediakan oleh Portal myGovernment. Butiran http:www.mybayar.gov.my

Pengamal optometri dikehendaki memiliki APC di setiap premis amalan dan dikehendaki untuk mempamerkan  APC di setiap premis.

Kod Dan Kadar Bayaran Kutipan Majlis Optik Malaysia

NoKodPerkaraFi
1.        71311Pendaftaran OptometrisRM 100
2.        71311APendaftaran JuruoptikRM 100
3.        71311BAPC OptometrisRM50
4.        71311CAPC JuruoptikRM50
5.        71311DPeperiksaan Amali Kanta LekapRM700
6.        71311EPeperiksaan Teori Kanta LekapRM200
7.      76111Bayaran Lewat APC OptometrisRM25
8.     76111ABayaran Lewat APC JuruoptikRM25