AHLI MAJLIS MOC

Ahli Majlis Optik Malaysia

 

PENGERUSI
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM BIN ABDULLAH
     ➽ Ketua Pengarah Kesihatan [Seksyen 4(1)(a)]
     ➽ Pendaftar Majlis Optik Malaysia [Seksyen 16(2)]
     ➽ Ahli Statutori di bawah Akta Optik 1991 mulai 1 Mac 2013

 

TIMBALAN PENGERUSI
DATO’ DR. ASMAYANI BINTI KHALIB

     ➽Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) [Seksyen 4(1)(b)] 
     ➽Ahli Statutori di bawah Akta Optik 1991 mulai 17 Ogos 2021  

 

AHLI – AHLI

 DATUK DR. HAJJAH NOR FARIZA BINTI NGAH

     ➽ Pakar Oftalmologi Sektor Awam yang dilantik oleh Menteri
          [Seksyen 4(1)(c)]
          Mulai 1 Oktober 2021 hingga 30 September 2023
         (Ditandatangani oleh Menteri Pada 21 Jun 2021)
     ➽Pengerusi Jawatankuasa Penilaian

 PROF. DR. ABDUL MUTALIB BIN OTHMAN

     ➽ Pakar Oftalmologi Sektor Awam yang dilantik oleh Menteri
          [Seksyen 4(1)(c)]
          Mulai 1 Oktober 2019 hingga 30 September 2022
         (Ditandatangani oleh Menteri Pada 9 Mei 2019)
     ➽ Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Pengiktirafan (JTC)
     ➽Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Penilaian  

 

PROF. DR. BARIAH MOHD ALI
     ➽ Wakil Optometris Berdaftar [Seksyen 4(1)(d)]
          Mulai 9 Februari 2020 hingga 8 Februari 2023
         (Diwartakan pada 4 Februari 2020)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian

 

ASST. PROF. DR. FIRDAUS BIN YUSOF@ALIAS
     ➽ Wakil Optometris Berdaftar [Seksyen 4(1)(d)]
          Mulai 9 Februari 2020 hingga 8 Februari 2023
          (Ditandatangan oleh Menteri pada 18 Oktober 2019)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian
     ➽Ahli Jawatankuasa Teknikal Pengiktirafan (JTC)   

 

 EN. NG CHOON LIM

     ➽ Wakil Juruoptik Berdaftar [seksyen 4(1)(e)]
          Mulai 9 Februari 2020 hingga 8 Februari 2023
         (Diwartakan pada 4 Februari 2020)
     ➽Ahli Jawatankuasa Teknikal Pengiktirafan (JTC)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian

 EN. TAI LEE PIN

     ➽ Wakil Juruoptik Berdaftar [Seksyen 4(1)(e)]
          Mulai 9 Februari 2020 hingga 8 Februari 2023
         (Diwartakan pada 4 Februari 2020)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian
     ➽Ahli Jawatankuasa Aduan

 ASST. PROF. DR. NORSHAM BINTI AHMAD

     ➽ Wakil dari Institusi Pengajian Tinggi dipilih oleh Menteri [Seksyen 4(1)(f)]
          Mulai 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2022
          (Ditandatangan oleh Menteri pada 18 Oktober 2019)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian
     ➽Ahli Jawatankuasa Teknikal Pengiktirafan (JTC)