COUNCILLORS

Members of Malaysian Optical Council

Ketua Pengarah Kesihatan

CHAIRMAN
Y. BHG. DATUK DR. NOOR HISHAM BIN ABDULLAH
     ➽ Ketua Pengarah Kesihatan [Seksyen 4(1)(a)]
     ➽ Pendaftar Majlis Optik Malaysia [Seksyen 16(2)]
     ➽ Ahli Statutori di bawah Akta Optik 1991 mulai 1 Mac 2013

datuk dr rohaizat

DEPUTY CHAIRMAN
DATUK DR. HJ. ROHAIZAT BIN HJ. YON
     ➽Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) [Seksyen 4(1)(b)]
     ➽Ahli Statutori di bawah Akta Optik 1991 mulai 25 Mac 2019 

MEMBERS

dr fariza

DR. NOR FARIZA BINTI NGAH
     ➽ Pakar Oftalmologi Sektor Awam yang dilantik oleh Menteri
          [Seksyen 4(1)(c)]
     ➽ Mulai 1 Oktober 2018 hingga 30 September 2021
         (Ditandatangani oleh Menteri Pada 29 Ogos 2018)
     ➽Pengerusi Jawtankuasa Penilaian

Prof. Dr. Abdul Mutalib

PROF. DR. ABDUL MUTALIB BIN OTHMAN
     ➽  Ketua Unit Oftalmologi yang Dilantik oleh Menteri [Seksyen 4(1)(c)                   ➽  Mulai 1 Oktober 2019 hingga 30 September 2022 (Ditandatangani oleh                   Menteri Pada 9 Mei 2019

Prof. Azrin

PROF. DR. AZRIN ESMADY BIN ARIFFIN
     ➽ Wakil Optometris Berdaftar [Seksyen 4(1)(d)]
     ➽ Mulai 9 Februari 2017 hingga 8 Februari 2020
         (Diwartakan pada 5 April 2017)
     ➽Ahli Jawatankuasa Teknikal Pengiktirafan (JTC)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian
     ➽Pengerusi Conjoint CLExamination
     ➽Pengerusi Moratorium Program Opticianri

En. Tan Thok Chuan

EN. TAN THOK CHUAN
     ➽ Wakil Optometris Berdaftar [Seksyen 4(1)(d)]
     ➽ Mulai 9 Februari 2017 hingga 8 Februari 2020
         (Diwartakan pada 5 April 2017)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian

En. Ng Choon Lim

EN. NG CHOON LIM
     ➽ Wakil Juruoptik Berdaftar [seksyen 4(1)(e)]
     ➽ Mulai 9 Februari 2017 hingga 8 Februari 2020
         (Diwartakan pada 5 April 2017)
     ➽Ahli Jawatankuasa Teknikal Pengiktirafan (JTC)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian
     ➽Ahli Jawatankuasa Temuduga Kecil

En. Tai Lee Pin

EN. TAI LEE PIN
     ➽ Wakil Juruoptik Berdaftar [Seksyen 4(1)(e)]
     ➽ Mulai 9 Februari 2017 hingga 8 Februari 2020
          (Diwartakan pada 5 April 2017)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian
     ➽Ahli Jawatankuasa Temuduga Kecil

En. Mursyid

EN. AHMAD MURSYID BIN AHMAD RUDIN
     ➽ Wakil dari Institusi Pengajian Tinggi dipilih oleh Menteri [Seksyen 4(1)(f)]
     ➽ Mulai 1 Januari 2017 hingga 31 Disember 2019
          (Ditandatangan oleh Menteri pada 28 September 2016)
     ➽Ahli Jawatankuasa Penilaian
     ➽Ahli Jawatankuasa Teknikal Pengiktirafan (JTC)
     ➽Ahli Jawatankuasa Temuduga Kecil